insan kaynakları
POLİTİKAMIZ

 • İnsanı önemli bir değer olarak merkeze alan bir insan kaynakları politikası ile ilerlemek.
 • Burpol firmasının stratejileri ve hedefleri doğrultusunda sürekli gelişimi hedefleyerek insan kaynağımıza yatırım yapmak.
 • Tüm çalışanlar için şirket içerisinde eşit fırsatlar yaratmak.
 • Çalışan memnuniyetini sürekli olarak artırmak.
 • Sağlıklı bir iş-yaşam dengesinin yanı sıra güvenilirlik,güven ve etik değerlerin teşvik edildiği bir çalışma ortamı sunmak.
 • Bireysel kariyer planlama ve destek yoluyla çalışan verimliliğini maksimuma çıkarmak.
 • Çalışanlarımız için eğitim programları hazırlamak ve uygulamak.
 • Performans yönetim sistemimizi şirket hedefleri doğrultusunda iyileştirmeye devam etmek.
 • Görevine,özelliğine uygun personelin niteliklerini belirlemek ve atama işlemlerini gerçekleştirmek.
 • Personeli ilgilendiren konularda personeli zamanında bilgilendirmek.
 • İnsan kaynakları politikasını sürekli gözden geçirmek,güncellemek ve geliştirmek.
 • Sürekli eğitimi,çalışanların iş ve özel yaşamına destek olacak vazgeçilmez bir politika haline getirmek,eğitim ve gelişimi insan kaynaklarına yapılan bir yatırım olarak görmek.
 • Personel kişiliğine saygı duyan adil,iletişime açık ve şeffaf bir organizasyon oluşturmak.
 • Kurum içi ve kurum dışındaki Burpol marka imajını güçlendirmek.
 • Kurumsal sürdürülebilirlik kriterlerinin tüm çalışanların perforans kriterlerine entegre edilmesi üzerine çalışmalar yapmak.
 • Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliklerine verdiğimiz kıymet nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını titizlikle takip edip, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak ve devamlılığını sağlamak, bu doğrultuda gerekli eğitimleri almak.
 • Çalışanların insanlık onurlarına saygı duymak, onlara güvenmek, taktir etmek ve başarıyı paylaşmak.
 • Sürdürülebilir bir gelecek için;çalışanlarımızın sağlık ve güvenlikleri başta olmak üzere tüm sorumluluklarımızı yerine getiririz.

İş Başvuru
FORMU


CV Yükle© BURPOL POLİMER PLASTİK SAN. TİC. A.Ş.
KVKK Aydınlatma Metni   |   KVK, İşlenmesi ve İmhası Politikası