Hakkımızda
KURUMSAL

Burpol, 2014 yılında ülkesine ve doğaya karşı sorumluluklarını düşünerek 'İLERİ GÖRÜŞ GERİ KAZANIM ‘projesini hayata geçirmek amacıyla kurulmuştur. 

PCR, PIR, ELV gibi kaynakları üstün teknoloji makineleri kullanarak yüksek performanslı geri dönüşüm hammadde haline getirmektedir. OEM ve yan sanayi firmaları ile başlatmış olduğu projeleri başarıyla sürdürmektedir.  %100 geri dönüşüm atıklar kullanarak ürettiği hammaddelerin otomobillerin görsel parçalarında dahi kullanılması üretim hassasiyetinin bir başarısıdır.

Bu gün Burpol, iki farklı konumda toplam 8000 m2 kapalı alanda faaliyet göstermektedir, 5 üretim hattı ve yıllık 25000 ton kurulu kapasiteye sahiptir. Bu sayede plastik atıklara katma değer kazandırarak, ülke ve doğa için sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirmektedir.

 

Burpol, sektördeki tecrübeli ekip arkadaşlarıyla birlikte, yaşam döngüsü analizi (LCA), karbon ayak izi ölçümleri ve inovasyon esaslı çalışmalara odaklanarak sürekli büyümektedir. Sürekli geliştirdiği laboratuvar ekipmanlarını ve AR-GE departmanını ve yeni geri dönüşüm projelerini hayata geçirme konusundaki kararlılığını sürdürmektedir. Bu sayede Burpol, çevresel sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve inovasyon alanlarında sektörde öncü bir firma olma vizyonunu taşımaktadır.

Plastik atıkları en yüksek performansı ile ağır sanayiye geri kazandırıyoruz.

Vizyonumuz-Misyonumuz
KURUMSAL

VİZYONUMUZ 

En iyi yönetim ve etik kurallarını uygulayarak, Geri Dönüşüm Plastik hammadde üretiminde teknolojiyi takip ederek müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin çözüm ortağı olarak dünya lideri, yenilikçi bir firma olmak.

MİSYONUMUZ

Plastik atıkları geri dönüştürerek yüksek performansli recycle hammadde çözümleri üretmek. Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tadarikçilerimiz ile birlikte doğayı korumak ve gelecek nesillere güzel bir dünya bırakmak.
İLERİ GÖRÜŞ, GERİ KAZANIM

ilkelerimiz
KURUMSAL

Müşteri Odaklılık:

Müşterilerimiz, iş ortaklarımızdır. Onların ihtiyaçlarını anlamak, başarılarına katkıda bulunmak ve uzun vadeli ilişkiler kurmak, iş modelimizin temelidir. Müşterilerle güçlü bir bağ kurarak, birlikte büyümeyi ve karşılıklı başarıyı hedefliyoruz.

İnovasyon:

İnovasyon, işimizin temelidir. Yenilikçi düşünceyi teşvik eder ve değişen pazarlara uyum sağlamamızı sağlar. Müşterilerimize en iyi çözümleri sunabilmek için sürekli arayış içindeyiz. İnovasyon, iş yapış şeklimizin ayrılmaz bir parçasıdır ve başarı için kilit bir faktördür.

Güvenilirlik:

Şirketimiz, sağlam güven bağlarını temel alır. Şeffaf iletişim, kaliteli hizmet ve taahhütlerimize sadakatle müşterilerimizin güvenini kazanırız. Bu güven, uzun vadeli iş ilişkileri kurarak, müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkaran kilit bir prensip olarak öne çıkar.

Ekip Çalışması:

Ekip bilincini benimseyerek birlikte hedeflere odaklanırız, açık iletişim ve güvenle güçleniriz, sorumlulukları paylaşır ve çeşitliliği destekleriz. Bu prensipler, şirketin başarısını güçlendiren temel taşlardır.

Sonuç Odaklılık:

Her adımımızı hedeflere ulaşmaya yönelik olarak şekillendiririz. Sürdürülebilir başarı, sonuçlarımızın odak noktasında yer alır.

Sosyal Sorumluluklar:

Şirket olarak toplumsal ve çevresel etkilerimizi en aza indirmeyi, sürdürülebilirliği desteklemeyi ve etik değerlere bağlı kalmayı hedefleriz. Amacımız, sadece ekonomik başarı elde etmek değil, aynı zamanda topluma değer katmak ve pozitif bir kurumsal vatandaş olmaktır.

İnsan Hakları Politikası
Hakkımızda

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu İnsan Hakları Politikası, şirketimizin insan haklarına saygı göstermeyi ve bu hakları desteklemeyi amaçlar. Politika, tüm çalışanları, iş ortaklarını, tedarikçileri ve diğer paydaşları kapsar. Şirket, evrensel insan hakları ilkelerine tam uyum sağlamayı taahhüt eder ve bu politika çerçevesinde faaliyet gösterir.

2. TEMEL İLKELER VE DEĞERLER

a. Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi

-BURPOL, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni temel alarak insan haklarına saygı gösterir. İş uygulamaları, bu evrensel ilkeler doğrultusunda şekillendirilir.

b. Eşitlik ve Adalet

-Çalışanlar arasında ırk, cinsiyet, din, etnik köken, cinsel yönelim veya diğer ayrımcılık sebepleriyle eşitsizlik yapılması kesinlikle kabul edilmez.

-İşe alım, terfi ve diğer işlemlerde adil ve eşitlik ilkesine tam uyum sağlanır.

c. İş Güvencesi ve Çalışma Koşulları

-Çalışanlara iş güvencesi sağlanır ve iş koşulları insan hakları standartlarına uygun olarak düzenlenir.

-İş sağlığı ve güvenliği ön planda tutularak çalışma koşulları sürekli iyileştirilir.

3. ÇALIŞAN HAKLARI VE ÖZGÜRLÜKLER

a. Çeşitlilik ve Kapsayıcılık:

-Çeşitli kültürlerden gelen çalışanların bir arada çalışmasını desteklemek amacıyla çeşitlilik ve kapsayıcılık politikaları uygulanır.

-Çalışanların kişisel özellikleri nedeniyle ayrımcılığa uğramaması sağlanır.

4. ÇOCUK İŞÇİLİĞİ VE ZORLA ÇALIŞMA KARŞITI

a. Çocuk İşçiliği

-Şirket, çocuk işçiliği konusunda sıfır tolerans politikası benimser.

-İşe alım süreçlerinde yaş sınırlarına uyulur ve çocuk işçi istihdamı engellenir.

b. Zorla Çalışma Karşıtı Politika

-Çalışanlar, herhangi bir baskı, tehdit veya zorlama olmadan çalışma hakkına sahiptir.

-Zorla çalışma uygulamalarına karşı etkili önlemler alınır ve bu tür durumlar derhal düzeltilir.

5. EĞİTİM VE FARKINDALIK

a. Eğitim Programları

-İnsan hakları konusunda tüm çalışanlara düzenli eğitimler verilir.

-İş ortakları ve tedarikçilerle işbirliği yaparak insan haklarına saygıyı artırmaya yönelik eğitim programları düzenlenir.

6. İHLAL BİLDİRİMİ VE KORUMA

a. İhlal Bildirim Mekanizması

-İnsan hakları ihlallerini bildirmek için şeffaf ve güvenilir bir mekanizma oluşturulur.

-İhlal bildirimlerini incelemek ve sorunlara hızlı çözümler bulmak için etkili bir süreç geliştirilir.

b. Çalışan Koruma

-İhlal bildirimlerinde bulunan çalışanların güvenliği ve korunması için gizlilik ilkesine sıkı bir şekilde uyulur.

-İhlalde bulunanlar haklarında herhangi bir olumsuz etki ile karşılaşmazlar.

Bu İnsan Hakları Politikası, şirketin insan haklarına saygı göstermeyi taahhüt ettiğini ve bu ilkeleri koruma yolunda çaba harcadığını belirtir. Tüm çalışanlar ve paydaşlar, bu politikayı anlamaya, benimsemeye ve uygulamaya teşvik edilir.

İş Etiği Kuralları ve Çalışma İlkeleri
Hakkımızda

BURPOL şirketinin temel değerleri ve ilkeleri, iş etiği kurallarımıza rehberlik ederken tüm iş ilişkilerimize ve işlemlerimize temel teşkil eden beklentilerimizi, standartlarımızı ve etik uygulamalarımızı oluşturur. Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri amacı etik kültürünü yerleştirmek, BURPOL POLİMER bünyesindeki personelin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik kuralları belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmaktır.

  1. TEMEL İŞ ETİĞİ DEĞER VE İLKELERİMİZ

1.1 Dürüstlük

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerimizdir. Çalışanlarımız şirket hedeflerine ulaşırken yasalara, uluslararası hukuk kurallarına ve ahlak değerlerine uygun hareket eder.

1.2 Gizlilik

Çalışan, yaptığı görevle ilgili olsun veya olmasın, işi ve kurumu ile ilgili olarak öğrendiği bilgi ve sırları saklamak zorundadır. Öğrendiği sırları, bilgileri veya bunlara ilişkin belgeleri yetkili olmayan kişilere veya makamlara veremez veya açıklayamaz. Bu yükümlülük kurum ile ilişkisinin sona ermesinden sonra da devam eder. BURPOL çalışanları olarak; müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. BURPOL faaliyetlerine ilişkin gizli bilgileri korur, bu bilgileri sadece BURPOL amaçları doğrultusunda kullanır; bu bilgileri sadece belirlenen yetkiler dahilinde ilgili kişilerle paylaşırız.

1.3 Adalet ve Eşitlik

Tüm paydaşlarımıza ve birbirimize karşı adil davranır, ayrımcılıktan uzak dururuz. Burpol Polimer çalışanları olarak müşterileri, alt yüklenicileri ve tedarikçileri arasında ırk, milliyet, dil, din, cinsiyet ve sosyal statü gibi farklılıkları dikkate almaz, ön yargılı tutumlardan kaçınırız.

       2. İŞ ETİĞİ KURALLARI

​2.1. Çıkar Çatışması

Şirket çalışanları görevlerini yerine getirirken, kurumun öz çıkarlarını her şeyden üstün tutar, kurum kaynaklarını veya itibarını kullanarak şahsına ya da yakınlarına çıkar sağlamak anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınır. Şirket çalışanları; kurumun kaynaklarını kötüye kullanmamaya, şirketin adını ve saygınlığını korumaya azami özeni gösterir.

Çalışanlar; aile fertleri ya da üçüncü dereceye kadar akrabalık ilişkisi olan kişiler (dayı, amca, teyze, hala veya yeğen) ile kesinlikle iş ilişkisine girmez. Belirtilen kişilerin sahip olduğu ya da çalıştığı şirketlerin Burpol Polimer ile iş ortaklığı olması durumunda Burpol Polimer çalışanları, bu şirketlerle ilgili herhangi bir karar sürecinde yer alamaz. Bu tür bir durumun içinde bulunulması durumunda konunun ilgili bölüm yöneticisine ve Lokal Etik Danışmanına önceden bildirilmesi gerekmektedir. İstisnai durumlar şirket Yönetim Kurulu bilgisi ve onayına tabidir.

Çalışanların, akrabalık veya benzer bir bağla yakın ilişki içinde oldukları kişilerle yönetici veya gözetmen konumunda olması İş Etiği Kuralları’na aykırıdır. İşe alım kararı verme durumunda olan yöneticiler, eşlerini ve yakın akrabalarını (üçüncü dereceye kadar olan akrabalar) işe alamaz. Böyle bir durumda, konunun ilgili bölüm yöneticisine bildirilmesi gerekmektedir. İstisnai durumlar şirket Yönetim Kurulu bilgisi ve onayına tabidir.

2.2. Kurum Dışı Çalışma

Burpol çalışanlarının doğrudan ve dolaylı yollarla “tacir” veya “esnaf” sayılmasını gerektiren çalışmalarda bulunmaması, çalışma saatleri içinde veya dışında bir başka kişi ve/veya kurum için ücret ve benzeri bir menfaat karşılığında çalışmaması esastır. Burpol çalışanlarının, Burpol Polimer dışındaki şirketlerde, yönetim kurulu üyeliği veya denetçiliği yapmaları durumunda, konunun önceden Yönetim Kurulu’na bildirilmesi gerekmektedir. Çalışanlar rakip ve Burpol iş ilişkisinde bulunduğu şirketlerde ise Yönetim Kurulu onayı olmaksızın görev alamaz.

2.3 Görevi Kötüye Kullanma

Çalışanlar yetkilerini kendi ve yakınları menfaatine kullanamaz, yetkilerini aşarak Burpol Polimer’a zarar veremez. Çalışanlar Burpol Polimer’ın yürüttüğü faaliyetler, satın alma ve satış gibi taraf olduğu tüm iş ve sözleşmelerden doğrudan ya da 3. kişiler kanalıyla dolaylı olarak kişisel kazanç elde edemez. Kendilerine görevleri nedeniyle verilen imkânları (kredi kartı, araç, şoför vb.) özel amaçları için kullanamaz; ahlaka, kanuna ve şirket disiplinine aykırı fiil ve davranışlarda bulunamaz.

2.4. Kaynakların Kullanımı

Şirket adına yapılacak kaynak kullanımlarında, şirket çıkarı olmaksızın her ne isim altında olursa olsun şirket varlıkları, olanakları ve personeli şirket dışında kullanılamaz. “Her konuda tasarruf” ilkesi tüm personel tarafından uygulanır. İş saatleri içinde Burpol Polimer çalışanları zamanı iyi kullanır, özel işlerine zaman ayırmaz. Yöneticiler çalışanları şahsi işleri için görevlendiremez. Çalışma saatleri içinde özel ziyaretçi kabul edilmemesi esastır. Çalışanlar, zorunlu ziyaretçiler için görüşmelerini ziyaret konusu ile bağlantılı olarak ve iş akışını engellemeyecek şekilde makul bir sürede tamamlar.

2.5. Siyasi Faaliyetler

Şirket çalışanları görevini ifa ederken siyasi oluşumlara şirket adını kullanarak üye olmamalıdır. Hiçbir çalışanımız, iş yerinde, siyasi nitelikli kaynak yönetimi çalışmaları veya kampanya faaliyetleri ile ilgilenemez veya bu faaliyetler için şirketi kullanamaz.

2.6. Hediye Kabulü

Objektif ticari kararlar verme becerisini etkileyebilecek ya da etkilediği izlenimi yaratabilecek hediyeler ya da eğlence imkânlarını teşvik etmeyiniz, kabul etmeyiniz ve sunmayınız. Hediye alma ve sunma politikamızın amacı mevcut ya da olası müşteriler, satıcılar, danışmanlar, tedarikçiler ve diğer iş ortakları ile uygun olmayan ilişkiler kurulmasını ya da kurulduğu izlenimi yaratılmasını önlemektir. Üçüncü kişilere, ürün, kişisel hizmet ya da imkanlar dahil olmak üzere, promosyon ürünleri haricinde hediye verme ve aynı şekilde üçüncü kişilerden hediye kabul etmek yasaktır. Çıkar çatışması yarattığı izlenimi veren bir hediye alırsanız ya da vermek isterseniz, hediyeyi almadan ya da sunmadan önce yöneticinize danışın ve birlikte bu gibi hediyelerin uygun olup olmadığına dair sorularınızı sormak için Etik Komisyon ile görüşün.

2.7. Gizli Bilgilerin Korunması

Gizli bilgi, Burpol Polimer’a ait olan ve 3. kişiler tarafından bilinmeyen, bilinmesi halinde şirket ve/veya paydaşları için zarara sebep olabilecek her türlü finansal, stratejik, teknik, ticari, personel özlük hakları ve 3. taraflar ile yapılan gizlilik sözleşmesi kapsamındaki konular ve bilgiler olarak tanımlanabilir. Burpol Polimer çalışanlarının, müşterilerinin, tedarikçilerin ve paydaşların özel bilgilerinin korunması önem arz etmekte olup bu bilgilerin 3. kişiler ile onayları dışında paylaşılmasına izin verilmemektedir. Burpol Polimer çalışanlarının ticari sır, gizli bilgiler, proje detayları gibi mahremiyet gerektiren bilgileri koruması ve sadece görevleri doğrultusunda ve çalıştığı şirketin amaçlarına uygun bir şekilde kullanması beklenmektedir. Çalışanlarımız, şirket içinde bu bilgileri sadece yetkileri dâhilinde ve ilgili kişiler ile paylaşmalıdır. 

2.8. Sosyal Medya

Sosyal medyanın günlük hayatımızdaki rolünün ve gücünün farkında olarak; sanal platformlarda (Twitter, Facebook, Instagram vb.) Burpol Polimer yetkililerinin bilgisi ve onayı haricinde şirket adına açıklama yapılmamalı ve görüş bildirilmemelidir. Burpol Polimer hakkında okuduğunuz ya da gördüğünüz haberler ile ilgili kaygı ve tereddütleriniz için medya ilişkilerinden sorumlu olan İnsan Kaynakları Bölümünü bilgilendirmeniz gerekmektedir.

2.9. Adil Çalışma Ortamının Oluşturulması ve Sürdürülmesi

BURPOL, çalışanlar için adil bir çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini en önemli önceliklerinden biri olarak kabul eder. Çalışanları, müşterileri, tedarikçileri ve 3.partiler arasında ırk, milliyet, dil, din, cinsiyet, sosyal statü gibi farklılıkları dikkate almaz, ön yargılı tutumlardan kaçınır. Burpol Polimer olarak, yasalarla belirlenenler dışında çocuk işgücünün kullanımını reddederiz. Çocukları iş gücü olarak kullanan hiçbir tedarikçi ya da taşeronla çalışmayız.

2.10. Rüşvet

Burpol Polimer her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez. Rüşvet veya yolsuzluk aracılığıyla Burpol Polimer’ le iş yapmak isteyen 3. taraflarla iş ilişkisinin devam ettirilmemesi gerekmektedir.

2.11. Borçlanma Yasağı

Çalışanlarımız, her ne suretle olursa olsun görevlerinin uygulanması sırasında veya bu görevleri ile ilişkili olarak müşterilerden, 3. şahıslardan borç para almamalı, bir yarar sağlamamalı ya da kefalet ilişkisi içine girmemelidir. Çalışanlarımız kendilerine ait özel ve mali işlerini sorumlu bir şekilde yönetmeli, ödeyemeyecekleri borç yüküne girmemelidirler. Çalışanlarımız hem profesyonel hayatlarında hem de şahsi mali durumları hakkında, dengeli ve uyumlu bir tutum sergilemelidirler. Ast ve üst ilişkisi içindeki şirket çalışanları arasında ve şirket çalışanlarının; müşteri, tedarikçi ve yükleniciler ile borç-alacak ilişkisine girmeleri yasaktır.

2.12. Taciz ve Psikolojik Bezdirme (Mobing) Konusunda İlkelerimiz

Çalışanlarımıza veya çalışanlarımız tarafından iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz paydaşlarımıza yönelik, iş yerinde veya iş sebebiyle bulundukları herhangi bir yerde, fiziksel, cinsel ve/veya duygusal taciz yoluyla herhangi bir şekilde dokunulmazlık ihlaline müsamaha gösterilmez. Bu tür ihlal durumlarını bildiren ya da soruşturma esnasında yardımcı olan kişilere yönelik muhtemel olumsuz tutum ve davranışlar etik kurallarımızın ihlali olarak değerlendirilir. Psikolojik bezdirme (mobbing) kapsamında değerlendirilecek şekilde hedef alınan kişiyi işten soğutmak, performansını düşürmek, istifa etmesine yol açmak amacını güden sistematik ve planlı davranışlara tolerans gösterilmez.

2.13. Fırsat Eşitliği/ İstihdamda Eşit Fırsatlar Sağlama

BURPOL, her bireyin yeteneklerine ve tecrübelerine değer veren, farklılıklara saygı gösteren ve her çalışanın fikirlerine ve görüşlerine söz hakkı veren bir çalışma ortamı yaratmayı hedeflemiştir. Farklılıklara saygı göstermek, sadece işimizi yapmanın doğru yolu değil, aynı zamanda işimizin başarısı için şarttır. BURPOL çalışanları arasında ayrımcılık yapılmasına izin vermez. Tüm personel uygulamalarının ırk, din, renk, yaş, cinsiyet, ulusal köken ya da soy, cinsel tercih, fiziksel engel, kıdem durumu ya da yasalarca belirlenen ve korunan diğer faktörleri gözetmeksizin, bireysel kabiliyet ve meziyete bağlı olarak yürütülmesini sağlar. Bu uygulamalar işe alım, seçim, performans yönetimi, eğitim, yerleştirme, transfer, terfi, disiplin cezası ve iş akdinin feshi gibi işlemleri kapsar ama bunlarla sınırlı değildir.

​      3. SORUMLULUK 

3.1. Yasal Sorumluluklarımız

Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür, düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız. Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.

3.2. Müşterilerimize Karşı Sorumluluk

Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız. Müşterilerimizin gizli bilgilerini özenle koruruz.

3.3. Çalışanlara Karşı Sorumluluk

Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda da destekler, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.

3.4. Ortaklara Karşı Sorumluluk

Şirket faaliyetlerinde şirket değerinin arttırılması hedeflenir. Kârlılık ve risk yönetimi arasında optimum bir denge kurmaya özen gösterilir. Şirket faaliyetleri; şeffaflık, sürdürülebilirlik, dürüstlük ilkeleri çerçevesinde yürütülür, bu hususlar dikkate alınarak, yasalar ve mevzuat çerçevesinde ortaklara karşı bilgilendirme sorumluluğu yerine getirilir.

3.5. Tedarikçilere Karşı Sorumluluk

İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz.

3.6. Rakiplere Karşı Sorumluluk

Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız. Toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz.

4. İŞ YERİ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI

4.1. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ve Çevrenin Korunması

Şirket, tüm çalışanlarına azami İSG koşullarını sağlamak, eğitimlerini vermek ve ekipmanını teslim etmekle yükümlüdür. Aynı şekilde çalışanlar da ilgili eğitimlere eksiksiz katılım sağlamak ve konuya ilişkin tüm önlemleri almakla yükümlüdür. Tüm çalışanlar, işyerlerinde gördükleri muhtemel tehlikeleri yöneticisine yazılı/sözlü olarak ve/veya “Öneri Formu” formlarını doldurarak bildirim yapmalıdır. Sahada yaşanan iş kazalarına ilişkin çıkarılması gereken derslerin paylaşımı İSG ve İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili süreç sahiplerinin sorumluluğundadır. Çalışanlar, Burpol Polimer İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Politikaları’na ve ilgili mevzuatta belirtilen detaylara uymak ile yükümlüdür. İSG vakaları mevzuata ve Şirket politika/prensiplerine uygun ve şeffaf olarak ilgili mercilere raporlanır.

4.2. Madde Kullanımı

Çalışanlarımızın iş performansını etkileyecek veya iş yeri güvenliğini tehlikeye atacak her tür maddenin (alkol, uyuşturucu madde, vb.) kullanımı kesinlikle yasaktır. Bu yasak BURPOL POLİMER Grubu binalarına girildiği anda çalışanın iş performansını kötü etkileyecek bu maddelerin etkisinde olmayı da kapsar.

4.3. Bahis ve Kumar

Çalışanlar bahis, kumar gibi kusurlu ve BURPOL POLİMER Grubu şirketinin kamuoyu önünde itibarını zedeleyebilecek faaliyetler içinde olamazlar. Kumar aracı temini, her türde mal veya para ödüllü çekilişi veya oyun düzenlemek, bu tarz oyunlar için bilet alıp satmak gibi herhangi bir türde kumar aktivitesini düzenlemek veya katılmak tüm çalışanlar için yasaklanmıştır.

5. TEMEL İNSAN HAKLARINA SAYGI

5.1. Çocuk İşçiliğin Yasaklanması

BURPOL, çocuk işçiliğiyle ilgili “Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” usul ve esaslarına, ulusal mevzuat ve düzenlemelerine uyar.

5.2. Ayrımcılık

Çalışanlarımıza işe alım sırasında, iş ilişkisinde, disiplin, terfi, maaş belirleme, çalışma saatleri, şikayetler ve işten çıkarmada hiçbir şekilde ırk, renk, cinsiyet, din, dil, medeni hal, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, politik görüş, etnik kimlik, sağlık durumu, ailevi sorumluluklar, sendikal etkinlik ya da üyelik, fiziksel engellilik, yaş, hamilelik gibi etkenlere dayalı ayrımcılık yapılmaksızın, adil, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz.

5.3. Çevreye Saygı

“Çevrenin Korunması ve Gelecek Kuşaklara Karşı Sorumluluk” bilinci, Çevre Yönetim Sistemimizin temelini oluşturmaktadır. BURPOL olarak, faaliyetlerimizden kaynaklanan tüm çevresel etkileri değerlendirilmekte ve bu etkileri minimize etmek için gerekli önlemleri almak öncelikli sorumluluklarımız arasındadır. Çalışanlarımız verilen eğitimlere katılmalı, çevresel ilkelerin uygulanmasında aktif olarak rol almalı ve tespit ettikleri riskleri veya ihlalleri ilgililere bildirmelidir.

5.4. İşe Alım

BURPOL olarak, işe alım sırasında adaylara eşit fırsat tanırız. Hiçbir şekilde ırk, renk, cinsiyet, din, dil, medeni hal, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, politik görüş, etnik kimlik, sağlık durumu, ailevi sorumluluklar, sendikal etkinlik ya da üyelik, fiziksel engellilik ya da yaş gibi etkenlere dayalı ayrımcılık yapılmaz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
Hakkımızda

BURPOL ve çalışanları olarak “İleri Görüş, Geri Kazanım” vizyonumuz çerçevesinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimiz gereği, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturmak amacıyla en uygun çalışma yöntemlerini belirlemeyi ve sürdürmeyi, hedeflerimiz doğrultusunda, ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve yönetmeliklerle İSG performansımızı tüm süreçlerimizde artırmaya ilişkin taahhütlerimiz aşağıdaki gibidir;  Kurucumuz Sn. Vehbi Koç’un değerli sözü; ‘En Değerli Varlığımız İnsan Kaynağımızdır’ ilkemizden yola çıkarak, 

• Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı yaklaşımıyla sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları oluşturmayı,

• Çalışma ortamındaki tehlike, risk ve ramak kala durumlarını tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,

• Çalışanlarımız ve ilgili tarafların İSG konusundaki ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması için gerekli iletişim faaliyetlerini sağlamayı,

• Mevcut en iyi teknolojileri kullanarak İSG performansımızı sürekli geliştirmeyi,

• Olası acil durumlar için gerekli planlamaları yaparak proaktif önlemler almayı,

• Gerekli olabilecek tüm İSG eğitimleri için olanak sağlamayı ve eğitimlerin etkinliğini takip etmeyi,

• İSG konularında çıkarılan dersleri ve en iyi uygulamaları teşvik ederek tüm çalışma alanlarımıza yaygınlaştırmayı,

• İSG Yönetim Sistemimiz kapsamında yüklenici firmaların İSG performanslarını takip etmeyi ve iyileştirmeyi,

• İSG ile ilgili fırsatları tespit etmeyi, süreçlerimize ve uygulamalarımıza entegre ederek değerlendirmeyi,

• Başarılı bir İSG performansına ulaşmak için nicel hedefleri belirlemeyi, aksiyon planları oluşturmayı, gerçekleşme düzeylerini takip etmeyi,

• Güvenli ve sağlıklı bir şekilde çalışma alışkanlığının içselleştirildiği bir kültür oluşturmayı ve bunun için gerekli kaynakları sağlamayı,

• Faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda, yeni yatırım ve mevcut operasyonlarda İSG ile ilgili sorumlu olduğumuz ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere, toplu iş sözleşmesi ve diğer yükümlülüklere uygun hareket etmeyi,

• Organizasyonun her kademesinin ve paydaşlarımızın katılımını sağlayarak, İSG faaliyetlerimizde sürekli iyileştirmeyi temel almayı, 

taahhüt ederiz.

BURPOL’de insan hayatı önceliklidir ve hiçbir iş, güvenlik ve sağlık önlemleri alınmadan yapılacak derecede önemli olamaz. Çalışanlarımız, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yasal düzenlemelere ve şirket politikalarımıza uygun davranır, güvenli olmayan çalışma koşullarını, kazayı, yaralanmayı ve sağlıksız durumu derhal bildirerek, acil durum tehlikelerini tespit eder ve uygun hazırlıkları yapar; acil durum hâlinde yapılması gerekenleri bilir, uyuşturucu niteliğe sahip maddeler ve alkol etkisinde işe gelmez.  Tüm şirket çalışanları, paydaşları ve yüklenicileri BURPOL İSG Politikası gereklilikleri doğrultusunda çalışmakla yükümlüdür.  

Bu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla İSG ile ilgili faaliyetlerimizi Kalite, Enerji, Çevre Yönetim Sistemleri, Sürdürülebilirlik yaklaşımımız ve ilgili Politikalar ile entegre bir şekilde yönetir, sektörümüzde ve dünyada iş sağlığı ve güvenliği açısından örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.  

GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

İSG Politikası, BURPOL İş Güvenliği Yöneticiliği koordinasyonunda yayınlanır ve gerektiğinde gözden geçirilip, güncellenir. İSG Politikası, BURPOL Üst Yönetiminin onayı ile uygulanır. 

Yolsuzlukla Mücadele Politikası
Hakkımızda

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu Yolsuzluk, Rüşvet ve Hediye Alma Politikası, şirketimizin etik değerlere bağlılık ilkesini güçlendirmeyi ve yolsuzluk, rüşvet ile mücadele stratejilerini belirlemeyi amaçlar. Bu politika, tüm çalışanları, yöneticileri, iş ortakları ve diğer paydaşları kapsar. Şirket, yolsuzluk ve rüşvetle mücadelede sıfır tolerans politikası benimseyerek adil, şeffaf ve etik iş uygulamalarını teşvik eder.

2. TEMEL İLKELER VE DEĞERLER

a. Dürüstlük ve Bütünlük

-BURPOL, tüm çalışanlarından dürüst ve bütünlük ilkesine bağlılık bekler.

-İş uygulamalarında şeffaf, doğru ve dürüst olunmasnı vurgular.

b. Adalet ve Eşitlik

-BURPOL, yolsuzluk, rüşvet ve hediye alma konularında adil bir yaklaşım benimser.

-Rüşvet, kayırmacılık veya ayrımcılık gibi davranışlar kesinlikle kabul edilemez.

c. Kurumsal Yönetişim

-İyi kurumsal yönetişim ilkelerine tam uyum sağlamayı taahhüt eder.

-Etik değerlere uygun bir iş kültürü oluşturarak yönetişim standartlarını destekler.

3. STRATEJİLER VE UYGULAMALAR

a. Eğitim ve Farkındalık

-Tüm çalışanlara yolsuzluk, rüşvet ve hediye alma konularında eğitimler verilir.

-Tüm çalışanlarımıza eğitimler ve rehberlik sağlanır.

b. Raporlama ve İhlal Bildirimi

-Şirket içinde açık iletişim kanalları oluşturularak ihlallerin bildirilmesi teşvik edilir.

-İhlallerin gizli bildirilmesi için güvenli bir platform oluşturulur ve bu sürecin gizliliği korunur.

c. Denetim ve İnceleme

-BURPOL, iç denetim süreçlerini güçlendirir ve riskli alanlarda periyodik incelemeler yapar.

-Tedarik zinciri ve iş ortaklarıyla ilişkilerde düzenli denetimler gerçekleştirir.

4. YAPTIRIMLAR VE CEZALAR

a. Disiplin Prosedürleri

-Yolsuzluk, rüşvet ve hediye alma ihlallerine karşı net disiplin prosedürleri belirlenir ve tüm çalışanlara açıklanır.

-BURPOL politikalarına uymayan çalışanlara yönelik uygun yaptırımlar hızlı ve etkili bir şekilde uygulanır.

b. Hukuki İşbirliği

-BURPOL, yolsuzluk, rüşvet ve hediye alma ile mücadele kapsamında yasal süreçlere tam işbirliği yapmayı taahhüt eder.

-Hukuki yükümlülükler yerine getirilir ve yetkili makamlara gerekli bilgiler sağlanır.

5. HEDİYE ALMA POLİTİKASI

a. Hediye Kabul İlkeleri

-Çalışanlar, iş ortakları veya müşterilerden alınan hediyelerin belirli bir değeri aşmamasına özen gösterir.

-Hediye kabulü, etik kurallara ve şirket politikalarına uygun bir şekilde gerçekleşir.

b. Hediye Verme ve Kayıt

-Çalışanlar, iş ortaklarına veya müşterilere hediye vermeden önce şirket politikalarını göz önünde bulundurur.

-Verilen ve alınan hediyeler düzenli olarak kaydedilir ve şeffaf bir şekilde raporlanır.

Bu Yolsuzluk, Rüşvet ve Hediye Alma Politikası, şirketin yolsuzluk, rüşvet ve hediye alma konularında sorumluluk taahhüt ettiğini ve etik değerlere bağlı kaldığını belirtir. Tüm çalışanlar, iş ortakları ve paydaşlar, bu politikayı anlamaya, benimsemeye ve uygulamaya teşvik edilir. Uygunsuz bir durum ile karşılaşırsanız info@burpol.com mail atmanız önemle rica olunur.

Raporlama Kanalı Yönetim Prosedürü
Hakkımızda

Bu belgenin amacı, BURPOL POLİMER’de ilgili ve usulsüz, hileli veya suç teşkil ettiği iddia edilen veya yürürlükteki Davranış Kurallarının ve buna bağlı olarak yürürlükteki yasaların ve/veya grubun iç kurallarının (politikalar ve prosedürler) ihlalini içeren herhangi bir olayın bildirilebileceği dahili raporlama kanalını yönetme prosedürünü tanımlamaktır.
1. UYGULAMA KAPSAMI
Bu prosedür, BURPOL’ün tüm birimleri, alanları ve alt alanlarındaki tüm profesyoneller için geçerlidir. Ayrıca, BURPOL’ü oluşturan ve üzerinde etkin kontrole sahip olduğu şirketlerin her biri için, referans ülkenin yürürlükteki yasal düzenlemelerine uygun olarak uluslararası düzeyde olası ayarlamalar saklı kalmak kaydıyla geçerlidir. 
Buna ek olarak, bu prosedür grubun ticari, iş, temsil, ortak girişim, azınlık ortakları ve/veya diğer türden ilişkilere sahip olduğu üçüncü taraflar için de geçerli olacaktır; bu durumda soruşturma yalnızca grupla olan ilişkiyle sınırlı olacaktır. Bu, grubun dahil olmadığı vakaların soruşturulmayacağı anlamına gelir.
2. RAPORLAMA KANALI YÖNETİM SÜRECİ
Grubun iç raporlama kanalının yönetim süreci, alınan herhangi bir raporun doğru şekilde ele alınmasını sağlamak ve dağıtmak için tanımlanan iki alt süreç aracılığıyla geliştirilmiştir. Raporlama Kanalı yalnızca uygulama kapsamının bir parçası olan aşağıdaki olayları raporlamak için kullanılabilir:  
- Suçlar 
- Usulüne uygun olarak onaylanmış veya kabul edilmiş bir uluslararası anlaşmanın ciddi ve açık bir şekilde ihlal edilmesi. 
- Bir uluslararası kuruluşun düzenli olarak onaylanmış bir uluslararası taahhüde dayanarak gerçekleştirdiği tek taraflı bir eylemin ciddi ve açık bir şekilde ihlal edilmesi.   
- Bir yasa veya yönetmeliğin ciddi ve açık bir şekilde ihlal edilmesi.  
- Raporu hazırlayanın kişisel olarak bilgi sahibi olduğu, kamu yararına yönelik bir tehdit veya ciddi zarar 
- Avrupa yönetmelikleri ve para veya finans kanunu veya Finansal Piyasalar Otoritesinin genel yönetmeliği tarafından tanımlanan ve kontrolü Finansal Piyasalar Otoritesi veya Denetim ve Kontrol Otoritesi tarafından üstlenilen yükümlülükler (örneğin: kamu alımları, finansal hizmetler, ürünler ve piyasalar, kara para aklamanın önlenmesi, terörün finansmanı, ürün güvenliği, ulaşım güvenliği, çevre, radyasyondan korunma ve nükleer güvenlik, gıda güvenliği, hayvan sağlığı, halk sağlığı, tüketicinin korunması, gizliliğin ve kişisel verilerin korunması ve ağların ve bilgi sistemlerinin güvenliği vb.).) 
- Grubun Davranış Kurallarına ve buna bağlı olarak yürürlükteki yasalara ve/veya grup içi kurallara (politikalar ve prosedürler) aykırı davranış veya durumların varlığı. 
- Önceki şikayetlere yönelik misillemelerin varlığı Raporlama kanalı, ulusal savunma gizliliği, tıbbi gizlilik veya avukat-müvekkil gizliliği kapsamındaki konularla ilgili olamaz. Raporlama kanalı aracılığıyla başka hiçbir olgu kategorisi raporlanamaz. Grup, aşağıdakileri yapan bir çalışana ve/veya temsilciye karşı misilleme yapmayacaktır: 
  1. Olası herhangi bir olayı iyi niyetle rapor edin
  2. veya herhangi bir türden endişe; veya
  3. herhangi bir soruşturma veya kovuşturmaya iyi niyetle katılır; veya
  4. çalışanın haklarını korumak amacıyla şikayette bulunmak veya yasal işlem başlatmak için herhangi bir yasa veya yönetmelik kapsamındaki haklarınızı kullanmak

Ayrıca, grup, herhangi bir dış Raporlama Kanalına, kolluk kuvvetlerine, idari organlara veya hakimlere veya mahkemelere, grubun veya herhangi bir çalışanının ve/veya temsilcisinin yürürlükteki herhangi bir yasa veya yönetmeliğin ihlaline karıştığı veya karışabileceği ile ilgili doğru bilgi veren bir çalışana, üçüncü tarafa ve/veya temsilciye karşı misilleme niyetiyle önyargılı herhangi bir eylemde bulunmayacaktır. Misilleme olarak nitelendirilebilecek ve soruşturma dosyalarının tamamlanmasından sonraki iki yıl içinde gerçekleştirilen davranışlar yasaklanacak ve hükümsüz ilan edilecektir. Bu, işten çıkarma, gözdağı verme, olumsuz muamele, itibar zedelenmesi, tazminatın azaltılması, zararlı iş atamaları ve/veya fiziksel zarar verme tehditleri gibi olumsuz istihdam eylemi şeklindeki misillemeye karşı korumayı içerir, ancak bununla sınırlı değildir. Grup, misilleme davranışında bulunan bir çalışan ve/veya temsilciye karşı disiplin cezası (işten çıkarma ve/veya gelecekteki ikramiyelerin kesilmesi dahil) uygulayacaktır. İhbarcının misillemeye karşı korunma hakkı, iddia edilen ve soruşturulan herhangi bir kişisel suç için dokunulmazlık içermez. Bölge müdürleri misillemeye karşı yasağın farkında olacak şekilde eğitilecektir. Rapor edilen eylemin grup için yakın bir risk oluşturması durumunda (örneğin açık bilgisayar portları, siber saldırılar, hassas/gizli bilgilerin sızdırılması, fikri mülkiyetin çalınması, kişilere yönelik tehlike, vb), Rapor Yönetim Komitesi başkanının daha fazla zararı önlemek için gerekli gördüğü her türlü kararı alabileceği bir acil durum prosedürü izlenecektir. Bu tür kararlar Rapor Yönetim Komitesine iletilecek ve komite de bunları onaylayacaktır. Yukarıda belirtildiği gibi, bölge müdürüne bildirimde bulunmanın veya dahili raporlama kanalını kullanmanın yanı sıra, bazı mevzuat şirket dışına bildirimde bulunma imkanı da sağlamaktadır.  Bu prosedürde yer alan kişisel verilerin korunmasına ilişkin bilgiler, grubun kişisel verilerin korunması politikasına ve yürürlükteki düzenlemelere uygun olarak düzenlenmiştir. Alınan bilgiler özel nitelikli kişisel veri içeriyorsa kaydedilmeden ve işlenmeden derhal raporlama kanalından silinir.

2.1 Gelen Raporların Yönetimi

Bu alt süreç, iç raporlama kanalıyla alınan raporların alınmasından rapor soruşturma dosyasının açılmasına kadar yönetilmesi için yürütülen faaliyetleri detaylandırmaktadır.  Genel anlamda, rapor aşağıdaki bilgileri içerecektir:

1. İhbarcının kimliğinin belirlenmesi (mevzuatın anonim ihbara izin vermediği ülkelerde).

         a. Olayın mümkün olduğunca somut bir biçimde, ayrıntılar verilerek anlatılması:

                    - Davranış kapsamı (örn. rüşvet, çıkar çatışması, vb.)

                            -Davranış nelerden oluşur 

                            -İlgili olası kişiler

                            - İlgili organizasyonel birim

                            - Davranış tarihi

                            - Nerede oldu 

                            - Davranış hakkında bilgisi olan başka biri varsa

                            - Varsa mali tutar 

                  b. Mümkünse, gerçekleri desteklemek için belge veya kanıt sağlanması tavsiye edilir.

2.1.1. Raporun Teslim Alınması
Uygunsuz bir durum ile karşılaşırsanız info@burpol.com mail atmanız önemle rica olunur. İlgili kişilerle ve sağlanan bilgilerde adı geçen üçüncü taraflarla ilgili verilerin, özellikle de muhbirin kimliği ve gizliliği korunacak ve garanti altına alınacaktır. Özellikle, bu kimlik sadece cezai, disiplin veya disiplin soruşturması bağlamında adli makama, Cumhuriyet Savcılığına veya yetkili idari makama iletilebilir. 
2.1.2. Raporun Alındığına Dair Onay Gönderilmesi 
Rapor alındıktan sonra, Rapor Yönetim Komitesi, raporun alınmasından itibaren en fazla yedi (7) gün içinde şikayet sahibine raporun alındığını bildirecektir. Bildirim e-postasında ayrıca kişisel verilerin işlenmesine ilişkin koşullar hakkında da bilgi verilir. 
2.1.3. Raporun Gözden Geçirilmesi
Raporun alınması üzerine, Raporlama Komitesi, Davranış Kurallarının ve buna bağlı olarak yürürlükteki yasaların ve/veya Grup iç kurallarının (politikalar ve prosedürler) ihlal edildiğini gösteren yeterli kanıt olup olmadığını değerlendirmek üzere bir ilk inceleme yapacaktır. Bu tür olgular veya göstergeler analiz edilecek ve bunların açıklığa kavuşturulmasını kolaylaştırmak için bir soruşturma başlatılacaktır.  Bu ilk incelemenin ardından Rapor Yönetim Komitesi, bildirilen olguların Davranış Kurallarının ve buna bağlı olarak yürürlükteki yasaların ve/veya Grubun iç kurallarının (politikalar ve prosedürler) ihlalini teşkil etmediği kanaatine varırsa, şikayette bulunanı bilgilendirerek ve raporun neden reddedildiğini belirterek raporu reddedecek ve dosyayı kapatacaktır, aksi takdirde raporun ikinci bir incelemesi yapılacaktır. Bildirilen olayların cezai bir suç teşkil ettiğinden şüphelenilmesi halinde, bilgiler derhal ilgili ülkenin savcılığına iletilir. Olayların Avrupa Birliği'nin mali çıkarlarını etkilemesi halinde, bilgiler Avrupa Cumhuriyet Savcılığına iletilir. Kötü niyetle yapılan veya bir suçun işlenmesini içerebilecek ihbarlar, reddedilmenin yanı sıra yaptırıma tabi tutulabilir ve ilgili şikayetin idari, polis veya adli makamlara soruşturma için iletilmesine yol açabilir.  Sağlanan bilgilerin veya bir kısmının doğru olmadığı tespit 
edilirse, bu durum ortaya çıkar çıkmaz, bu doğruluk eksikliği bir suç teşkil etmediği sürece, derhal silinmelidir.

2.1.4 Değerledirme Raporu
İlk incelemede reddedilmeyen raporlar, sınıflandırmasını ve müteakip soruşturma prosedürünü belirlemek için rapor edilen olayın içeriğinin analizine tabi tutulacaktır. Özellikle, raporun aşağıdakileri ele alıp almadığı gözden geçirilecektir: 
(i) Çalışma koşulları veya işyerinde taciz ile ilgili konular. 
(ii) Dolandırıcılıkla ilgili konular. 
(iii) Çocuk işçi çalıştırma, zorla çalıştırma, mobbing gibi konular.
(iv) Yürürlükteki Davranış Kurallarını ihlal edebilecek diğer her türlü husus. Rapor içeriğinin tipolojisine göre aşağıdaki kararlar alınacaktır: 
I. İşle ilgili bir sorunsa, İnsan Departmanına, özellikle de info@burpol.com adresindeki iletilecektir.  Yukarıdaki hususun istisnaları aşağıdaki gibidir: 
i. Bu şikâyet, İnsanlar ve/veya Aktif Dinleme Departmanı tarafından halihazırda başlatılmış bir prosedürle ilgili olmalıdır. 
ii. Şikayetin, İnsanlar/Aktif Dinleme Departmanının bir veya birkaç üyesine yönelik olması. 
III. Yasal tezahürlerinden herhangi birinde taciz veya küçük düşürücü veya aşağılayıcı muamele ile ilgili bir mesele olması durumunda, Uyum Alanı tarafından varsayılan bir taciz suçu olup olmadığının veya bir suç kanıtı olmadığı göz önüne alındığında, yalnızca iş perspektifinden ele alınmak üzere İnsan Kaynakları Departmanına yönlendirilip yönlendirilmeyeceğinin belirlenmesi için değerlendirilecektir. Bu tür bir şikayette iddia edilenin bir taciz suçu mu yoksa bu karinenin olmadığı bir konu mu olduğunu ayırt edebilmek için, Personel Departmanından bir temsilci bu konuyu ele almak üzere toplanan Raporlama Komitesinin toplantısına davet edilecektir.  Taciz belirtileri olduğu ve tüzel kişiler için suç olarak kabul edilebilecek bir muamele ile karşı karşıya olduğumuz tespit edilirse, şikayeti ele almaktan sorumlu organ diğer suçlarda olduğu gibi Raporlama Yönetim Komitesi olacaktır. Bu durumda Komite, her halükarda Aktif Dinleme ekibinden çalışma konularında hukuki uzmanlığa sahip en az bir kişi ve Yönetim Raporlama Komitesi üyesi bir kişiden oluşacak eğitim ekibini atayacaktır. Soruşturmanın başlangıcında bu şikayetle ilgili olarak ihtiyati tedbirlerin alınması gerektiğinin tespit edilmesi halinde, uygun kararları alabilmesi için Halk Departmanı derhal bilgilendirilecektir. Talimat, talimat veren ekip tarafından, taciz protokolünde, Davranış Kurallarında ve yürürlükteki mevzuatta tanınan, şikayetçinin gizliliğinin güvence altına alınması ve şikayet nedeniyle misilleme yapılmasının açıkça yasaklanması gibi tüm güvencelerle yerine getirilir.
IV. Yürürlükteki Davranış Kurallarının ihlalini içerebilecek başka herhangi bir konu söz konusu olduğunda, rapor bu prosedürde ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde ele alınacaktır. Raporun yönetim üyelerini etkilediği durumlarda, soruşturmanın sonucu mevcut tüm bilgilerle birlikte Denetim ve Uyum Komitesine sunulacak, o da bunu BURPOL Yönetim Kuruluna raporlayacaktır. 
2.1.5 Raporlama Talimat Raporu
Soruşturma tamamlandıktan sonra, soruşturmacı Rapor Yönetim Komitesine Rapor Talimat Raporunu hazırlar ve gönderir. Bu rapor aşağıdakileri içerecektir: 
- Rapor Tarihi 
- Eğitmen kimliği 
- Tarafların tanımlanması 
- Yürütülmüş olan işlemler 
- Dış sağlayıcıları (uzmanları) çağırmanın gerekli olup olmadığı 
- Olayların özeti 
- Sonuçlar (İspatlanmış, Temelsiz veya Kesin Olmayan) 
- İyileştirme için öneriler  
- Talimat Raporunun İmzalanması
3. TAKVİM

Etkinlik

Son Teslim Tarihi

Maksimum Süre Sınırı

Sorumlu

Raporun alındığına dair bildirim

Raporun teslim alınması

7 gün

Yönetim Raporlama Komitesi

Bir eğitmen atanması

Raporun teslim alınması

10 gün

Yönetim Raporlama Komitesi

Rapor dosyası incelemesi

Bir eğitmen atanması

2 ay

Eğitmen

Ön Raporun Gözden Geçirilmesi

Talimat raporunun alınması

10 gün

Yönetim Raporlama Komitesi

Talimat raporunun Kurumsal Uyum Görevlisine gönderilmesi

Ön duruşma raporunun gözden geçirilmesi

2 gün

Yönetim Raporlama Komitesi

Rapor çözümünün şikayetçi ve davalıya bildirilmesi

Kurumsal Uyum Görevlisinin Kararı

10 gün

Yönetim Raporlama Komitesi

4. Sorumluluklar
Kurumsal Uyum Görevlisi şunlardan sorumludur: 
- Rapor Yönetim Komitesi tarafından onaylanan soruşturma raporlama dosyasının bulgularını onaylamak veya reddetmek. 
- İlgili departman veya alana olası yaptırım tedbirlerini önerin. 
Yönetim Raporlama Komitesi şunlardan sorumludur: 
- Raporlama kanalını yönetin. 
- Gelen raporların alınmasını yönetin. 
- Raporu onaylayın ya da dikkate almayın. 
- Soruşturma raporu dosyalarına talimat verin. 
- Eğitmeni atayın. 
- Raporların incelenmesine ilişkin raporu onaylayın. 
- Alınan şikayetler, bunların mevcut durumu, uygulanan yaptırımlar vb. ile ilgili bilgileri yıllık olarak Denetim ve Uyum Komitesine raporlamak. 
Yönetim Raporlama Komitesi Başkanı aşağıdakilerden sorumludur: 
- İç Raporlama Kanalının yönetiminden sorumlu gerçek kişi olarak hareket edin. 
- Tüm soruşturma rapor dosyalarının muhafazası. 
Denetim ve Uyum Komitesi aşağıdakilerden sorumludur: 
- Alınan şikayetler, bunların mevcut durumu, uygulanan yaptırımlar vb. hakkındaki bilgileri yıllık olarak Yönetim Kurulu'na rapor etmek. 
Yönetim Kurulu şunlardan sorumludur: 
- Dahili Raporlama Kanalının Uygulanması 
- İç Raporlama Kanalının yönetiminden sorumlu gerçek kişinin belirlenmesi ve bu kişinin görevden alınması veya uzaklaştırılması. 
© BURPOL POLİMER PLASTİK SAN. TİC. A.Ş.
KVKK Aydınlatma Metni   |   KVK, İşlenmesi ve İmhası Politikası