AR-GE
INOVASYON

Burpol Ar-Ge, recycle kaynaklardan yüksek performanslı plastik hammadde geliştirmekte uzman, performans-maliyet odaklı ürünler geliştiren, geri dönüşümlü plastik compound hammadde üretimlerinde hiç üretilmemiş ya da üretilmesi planlanan plastik compound gruplarında araştırmacı, alternatif çözümler üreten bir yapıya sahiptir.

 

En büyük RECYCLE üreticilerinden biri olan Burpol, sürüdürülebilir ve çevre dostu olmasının yanı sıra, plastik atıklarını tekrar endüstriye yüksek performanslı plastik hammadde olarak geri dönüştürmektedir. Burpol, yeni ürün geliştirme, mevcut ürünlerin ve süreçlerin iyileştirme çalışmalarını Burpol AR-GE çatısı altında yönetir.

 

Sürdürülebilirlik ile ilgili konular, öngörülemeyen tasarımlar ve algılama, daha yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek için “yeni” malzemelerin aranması, biyoplastik üretimin başlıca özüdür. Burpol, deneysel çalışmalarında, son yıllarda büyük önem kazanan çevre dostu, sürdürülebilir ve yenilenebilen hammaddeler olarak çeşitli doğal atık maddelerle, alternatif yenilikçi bir malzeme olarak biyoplastikler ile ilgili çalışmalara hız vermiştir.    

Plastik atıkları en yüksek performansı ile ağır sanayiye geri kazandırıyoruz.

Laboratuvar
İNOVASYON

Yoğunluk Tayini
Yoğunluk, malzemenin birim hacimdeki madde miktarıdır. Plastiklerde tutarlı bir kalite için yoğunluk belirleme işlemi esastır. Plastik parçacıklı malzemeler için kullanılan yöntemlerden birisi daldırma yöntemidir (TS EN ISO 1183). Bu yöntemi uygulamak için özel aparatları olan yoğunluk terazisi kullanılmaktadır. Bu işlemdeki temel prensip malzemenin havadaki ağırlığı, yoğunluğu ve sıcaklığı bilinen sıvı içerisindeki numune ağırlığını kullanarak hesaplama yapmaktır.
 

 

Erime Akış Hızı Tayini
Erime akış indeksi (MFI) veya erime akış oranı (MFR) eriyik haldeki plastik malzemenin akış hızının ölçümüdür. Önceden belirlenen sıcaklık, yük ve ekstrüzyon plastometresinin kovanındaki piston konumu şartlarında, belirli uzunluk ve çaptaki kalıptan akan erimiş reçinenin ekstrüzyon hızı, belirlenen sürede ekstrüde olan madde miktarı olarak tanımlanabilir. Temel olarak, termoplastik örneklerin (esas olarak granül ve pul şeklinde) ısıtılarak akışkan hale getirilmesi ve kapiler kalıp boyunca silindir içinden akmaya zorlanmasıdır.Akışkanlık, ürünün işlenmesinde ve kalıplanmasında kritik bir öneme sahip olan, bu nedenle de kontrolü oldukça önemli parametrelerden biridir. (TS EN ISO 1183 )
 
 
Nem Tayini
Plastik taneciklerdeki nem içeriğinin kontrol altında tutulması, yüksek kalitede plastik parçaların üretimi için çok önemlidir. Polimer reçinelerde doğru nem içeriği, sorunsuz birleştirme ve enjeksiyon kalıplama işlemlerini garantiler, enjeksiyon kalıplama ile üretilen ürünlerin pürüzsüz yüzeylere ve ideal mekanik özelliklere sahip olmasını sağlar. Plastik reçinelerde nem içeriğinin kontrol altında tutulması, yüksek kaliteli ürünlerin üretilebilmesi için hayati önem taşır.
 
 
 
Darbe Mukavemeti Tayini
Darbe testi, plastiklerin dinamik yük altında kırılma enerjisini belirler.Malzemenin dinamik yüklere karşı kırılma enerjisini belirlemek için yapılan bir deneydir.  İki farklı test metodu kullanılmaktadır. Izod ve Charpy test metodları. ( ISO 180 - ISO 179 ) Izod test numunesi dikey olarak yerleştirilirken Charpy test numunesi yatay olarak yerleştirilir.
 
 
Çekme-Eğilme Özellikleri Tayini
Çekme testi, bir numunenin kopana dek tek eksende çekme kuvvetlerine maruz bırakıldığı temel bir malzeme bilimi testidir. Testten elde edilen sonuçlar herhangi bir uygulama için malzeme seçimi, kalite kontrol ve malzemenin diğer kuvvetler altında nasıl davranacağını tahmin etmek için kullanılır. Bu en yaygın mekanik test tekniklerinden biridir. Bir malzemenin ne kadar güçlü olduğunu ve kırılmadan önce ne kadar gerilebileceğini bulmak için kullanılır. 
Eğme testinin amacı, bir malzemenin basma yükü yaşarken davranışını veya tepkisini; gerinim, gerilme ve deformasyon gibi temel değişkenleri ölçerek belirlemektir. Bir malzemeyi basmada test ederek, diğer parametrelerin yanı sıra basınç dayanımı, akma dayanımı, nihai dayanım, elastik limit ve esneklik modülü belirlenebilir. Bu farklı parametrelerin ve belirli bir malzeme ile ilişkili değerlerin anlaşılmasıyla, malzemenin belirli uygulamalar için uygun olup olmadığı veya belirtilen gerilmeler altında başarısız olup olmayacağı belirlenebilir.
 
 
Sertlik Tayini
Genel kullanım olarak sertlik, malzemenin deformasyona karşı gösterdiği direnç olarak ifade edilir, net olarak bir büyüklük olmayan sertlik daha yüksek dayanımı olan bir malzemenin kendisinden daha düşük dayanım özelliklerine sahip bir malzeme üzerinde bırakmış olduğu deformasyon üzerinden hesaplanan bir değerdir. 
Shore sertlik testleri için farklı dalma uçları ve yay özellikleri bulunmaktadır, bunların hepsi farklı amaçlar için tasarlanmış olup en bilindikleri Shore A ve Shore D dir. Plastik malzemelerde sertlik ölçümü yapılırken kalıcı bir deformasyon olmadığı için yük uygulanmaya devam ederken sertlik ölçümü batma derinliği üzerinden hesaplanır.
 
 
 
Kül Miktarı Tayini
Belirli bir sürede ve belirli sıcaklıktaki fırında yakılarak bekletilen numunenin içindeki plastik miktarı ortamdan uzaklaştırılır ve sabit tartıma getirilir. Kül miktarı % olarak hesaplanarak malzemenin içindeki katkı miktarı ve türü belirlenir. Kül fırınında ISO 3451 standardınca ürünün içerdiği dolgu/takviye oranı da belirlenebilir. Malzemenin içerdiği dolgu/takviye oranı mekanik özellikler başta olmak üzere tüm özelliklerini etkiler.
 
 
Renk Uyum Tayini
Renk; kişinin göz hassasiyeti, yaşı, cinsiyeti ve hatta psikolojik durumuna bağlı olarak kişiden kişiye, bulunduğu ortamın aydınlatmasına ve ışık kaynağına göre, ışığın numunenin üzerine düştüğü açıya, karşılaştırılmak istenen nesnelerin boyut farklılıklarına ve arka planın kontrasına göre değişkenlik gösteren bir algıdır.
Ticaret amaçlı renk kontrollerinde renk ölçüm cihazları tüm bu faktörleri ortadan kaldırıp, rengi sayısal olarak ifade etmeyi, renk karşılaştırmaları için referans oluşturup, bu referansa bağlı ölçümler sayesinde AR-GE, üretim ve kalite kontrol birimleri için diğer tüm belirsizlikleri ortadan kaldırmayı sağlar.
Belirlenmiş sabit koşullar altında verilen numunenin renginin Laboratuvar sistemine göre tanımı yapılır. Böylelikle endüstrinin her alanından gelecek olan renkli numunenin istenilen renk ve hedefinde bire bir üretilmesi sağlanır.
 
 
Işık Kabininde Renk Tayini
Tüm endüstrilerde üretim ve kalite kontrolünde doğru renk önemlidir. Renk spesifikasyonları karşılamadığında, sonuç daha fazla reddetme ve yeniden işleme ile piyasaya sürülen maliyet ve zaman artar. Bu nedenle kontrollü aydınlatma koşullarında rengi görmenin önemi önemlidir.
Işık Kabini, üretimi yapılan numunenin, çevrede karşılaşabileceği ışık kaynaklarının alternatifleri olan doğala en yakın yapay standart ışık kaynaklarının altında renk değerlendirmelerinin ve karşılaştırmalarının yapıldığı elektronik cihazdır.
Işık kabini numunenin çeşidine göre karşılaşacağı D50, D65, U30, U35, A, UV, TL84 ve bunlar gibi olmak üzere birçok aydınlatma çeşidi altında numunenin renginin gözlemlenebildiği, numuneye işlenen rengin karşılaştırılabildiği ve bunun gibi isteğe bağlı ışık altında yapılmak istenilen deneyin ve testin standart ışık kaynakları ile kabin içerisinde yapılmasına yarar.
 
 
 
Isıl yaşlandırma - Koku - Termal Oksidayon Tayinleri
ISIL YAŞLANDIRMA TAYİNİ: Plastiklerin oksidasyona karşı dirençlerini veya zaman içinde meydana gelen diğer bozunma şekillerini tespit etmek için, plastiklerin maruz kalması gereken koşulları test etmektedir. Eğer polimerler uzun süre boyunca, amaçlanan kullanım sıcaklığından daha yüksek sıcaklıklara maruz bırakılırsa, erken yaşlanmaya başlamaktadır. Söz konusu yaşlanma prosedürü, bu malzemelerin zamanla nasıl yaşlanacağını tahmin etmeye yardımcı olmaktadır.
Çoğu polimer oksidasyona maruz kalır ve bu, plastik bozunmanın en yaygın şeklidir. Oksidasyon, polimerin moleküler yapısına oksijenin dâhil edildiği ve karbonil işlevselliği olarak bilinen bir tür karbon-oksijen bağları oluşturan kimyasal bir reaksiyondur.
Koku özelliği, malzemelerin belirtilen sıcaklık ve iklimde depolandıktan sonra hissedilebilir bir ekşiliği olan uçucu maddeleri serbest bırakma eğilimidir. İnsan burnu, belirli bileşikleri diğer analitik cihazlardan daha hassas bir şekilde algılayabilir. 
 
 
 

Kalite Politikası
İnovasyon ve AR&GE

Müşterilerimizin beklentilerini karşılayacak yüksek performanslı recycle plastik hammadde çözümleri üreten BURPOL “KALİTEYE ODAKLANMA “ anlayışını kendine ilke edinmiştir. BURPOL firması varlığını sürdürebilmek  için, yönetim stratejilerini hedeflere göre yönetmek  ve sürekli iyileşme anlayışı ile çalışır. Ana hedeflerimiz şu şekilde belirlenmiştir.

-ISO 9001 Kalite yönetim Sistemini uygulamak,

-Müşteri taleplerine ve yasal gerekliliklere uymak,

-Gereksiz kaynak tüketimini önleyerek fiyat ve rekabeti sağlamak,

-İş güvenliğine önem vererek, İş sağlığı ve Çevre etkilerini takip etmek,

-Üretim tesisimizi sürekli çalışır durumda tutmak,

-İnsan Kaynaklarını iyileştirmek için Eğitime önem vermek.

-Sürekli iyileştirme ve Verimlilik artırma çalışmaları yapmak,

BURPOL bu hedefleri uygulamak için ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri ve Müşteri Özel isteklerini ön planda tutarak, çalışmalarını sürdürmektedir.

© BURPOL POLİMER PLASTİK SAN. TİC. A.Ş.
KVKK Aydınlatma Metni   |   KVK, İşlenmesi ve İmhası Politikası